Szkolenia realizowane przez Małopolskie Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa prowadzone są przez:

– nauczycieli,

– nauczycieli akademickich,

– trenerów prowadzących szkolenia specjalistyczne, nie będących zawodowymi nauczycielami,

Do realizacji szkoleń  MCWED zatrudnia kadrę szkoleniową z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form szkolenia, potwierdzonych stosownym dokumentem (dyplom, świadectwo, zaświadczenie, certyfikat, inne) oraz doświadczeniem zawodowym.