MCWED zajmuje się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej od 2006.
Działanie 2.3 ZPORR
„Profesjonalna pokojowa w hotelu z językiem angielskim komunikatywnym”
– wartość projektu 297 332,10 zł,
Działanie 2.5 ZPORR
„Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej, czyli profesjonalizm od początku”
W ramach, projektu 15 Beneficjentów Ostatecznych otrzymało jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 20 000 zł.
– wartość projektu 662 856,57 zł.
Poddziałanie 9.1.2 POKL
„Wyrównać szanse”
– wartość projektu 947 245,97 zł.

W styczniu br. MCWED rozpoczęło, realizację projektu „Zinformatyzowani 50+ -komputer oknem na świat” w ramach POKL
– wartość projektu 441 438,88 zł.