Organizujemy różne kursy specjalistyczne np.:

Muzykoterapia ( terapia muzyką, tańcem, grą na instrumentach).
Ergoterapia (rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne.
Arteterapia – terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę.
Biblioterapia – terapia wykorzystująca książki.
Choreoterapia – terapia wykorzystująca taniec.
Dramatoterapia, psychodrama – terapia wykorzystująca elementy teatru.
Estetoterapia – terapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem i inne.

Kadra kursów:
dr n. hum. wydz. socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i W.S.F.P. „Ignatianum”, dr n. techn.AGH, Kurator oświaty,  Dep. Standardy  i jakość w szkolnictwie, magistrzy psychologii,absolwenci UJ, KUL , SZ.W.P.S w W-ie, trenerzy z międzynarodowymi certyfikatami,pracownicy WTZ – ów  i DPS – ów, magistrzy pedagogiki, absolwenci UJ i UP, pracownicy jednostek oświatowych na kierowniczych stanowiskach i pedagodzy szkolni, magistrzy pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki, absolwenci UJ i UP, pracownicy specjalnych jednostek oświatowo – wychowawczych, lekarze medycyny, pracownicy Kliniki UJ i Szpitala im. J. Dietla, magistrzy rehabilitacji AWF, magistrzy architektury wnętrz PK, mgr sztuki ASP, mgr historii sztuki UJ, mgr sztuki aktorskiej PWST.

Edukacja:

Potrzeba zdobywanie wiedzy, doskonalenia swoich umiejętności jest koniecznością przed jaką stają kierujący organizacjami, właściciele przedsiębiorstw oraz przyszli pracownicy. Organizacja to ludzie, to oni decydują o sukcesie czy porażce, relacje jakie panują pomiędzy pracownikami warunkują funkcjonowanie całej organizacji.

Oferta szkoleniowa MC WED ukierunkowana jest na dostarczenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz z funkcjonowaniem w samej organizacji.

Adresaci szkoleń:

Szkolenia są przeznaczone dla kierujących organizacjami, kadry kierowniczej, obecnych i przyszłych pracowników małych i dużych firm oraz wszystkich tych, dla których podnoszenie kwalifikacji stanowi niezbędny czynnik własnego rozwoju.

Forma szkoleń:

Szkolenia realizowane są zarówno jako otwarte jak i zamknięte. Zakres merytoryczny szkoleń jest dobierany indywidualnie do potrzeb organizacji oraz uczestników szkolenia.

Metody

Metody szkoleń bazują na aktywnej pracy wszystkich uczestników, umożliwiają pełną partycypację oraz maksymalizują efektywność szkolenia. W toku prowadzonych zajęć wykorzystywane są poszczególne metody:

  • Dyskusje
  • Prezentacje
  • Ćwiczenia
  • Symulacje i odgrywanie ról
  • Analizy przypadku
  • Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach