Programy realizowanych szkoleń są zgodne z wymogami określonymi  w rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 oraz indywidualnymi potrzebami instytucji zlecającej szkolenie.