Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna
IGNATIANUM

we współpracy z

Małopolskim Centrum Współpracy Edukacji i Doradztwa

ORGANIZUJĄ:

Podyplomowe
STUDIA PEDAGOGICZNE
pozwalające na pełnienie funkcji nauczyciela, wykładowcy, trenera lub osoby szkolącej

Cel kursu:
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników pełnych UPRAWNIEŃ PEDAGOGICZNYCH pozwalających na pełnienie funkcji nauczyciela, wykładowcy, trenera lub osoby szkolącej w jednostkach oświatowych publicznych, niepublicznych oraz akredytowanych ośrodkach szkoleniowych. (Ust. o Systemie Oświat. Art. 7 ustęp 3, Art. 82 ustęp 5)

Korzyści:
·         Osoby posiadające tytuł magistra lub licencjata otrzymają Dyplom ukończenia Pedagogicznych Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „IGNATIANUM”

Zakres kursu wg. ustawy MEN:
·         Psychologia                                  – 60 godz.
·         Pedagogika                                   – 60 godz.
·         Prawo oświatowe                         – 10 godz.
·         Standardy i jakość w szkole         – 10 godz.
·         Dydaktyka ogólna                         – 150 godz.
·         Trening interpersonalny                – 10 godz.
·         Emisja głosu                                 – 30 godz.
·         Praktyka pedagogiczna                – 150 godz.
Razem: 480 godz.

Rozpoczęcie kursu:
22. X . 2010 r. (zajęcia co drugi weekend w piątki od 17:00 i soboty od 8:00)

Miejsce:
Siedziba MC WED: ul. Majowa 7 (w okolicach ul. Pilotów), sala nr 2.

PROMOCJA – do 15 października 2010 wpisowe – 0 zł !!!

Zapisy i dodatkowe informacje:

Biuro MC WED, Kraków ul. Majowa 7, tel. 431-13-87, 509-403-722