Opiekun Medyczny Osób Starszych, Chorych I Niepełnosprawnych,
z elementami Rehabilitacji

Czas trwania

Ilość godzin na kursie  260 h

Data rozpoczęcia kursu

29 wrzesień ( sobota ) 2018 r. godz. 9:00 ul. Majowa 7 Kraków sala nr.4 II piętro

Uzyskany Dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN-(Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej) certyfikat 

Zapisz się na kurs
509-403-722

Cel kursu:

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników uprawnień do pracy w charakterze
OPIEKUNA MEDYCZNEGO sprawującego opiekę nad osobami starszymi, chorymi i
niepełnosprawnymi, w szpitalach, na oddziałach opieki paliatywnej, w domach opieki społecznej, w zakładach opieki leczniczej, w hospicjach i innych instytucjach sprawujących opiekę nad w. w. osobami a także w domach prywatnych.

Przedmioty na kursie:
1. Etyka - 5 godz.
2. Psychologiczne i psychospołeczne uwarunkowania pracy z podopiecznym ze
szczególnym uwzględnieniem psychoz starczych - 20 godz.
3. Podstawowa wiedza medyczna z zarysem najważniejszych schorzeń i Kurs 1
–szej pomocy - 30 godz.
4. Opieka pielęgniarska nad podopiecznym ze szczególnym uwzględnieniem opieki
paliatywnej - 20 godz.
5. Fizjoterapia i elementy rehabilitacji i masaż leczniczy - 20 godz.
6. Organizacja pracy opiekuna, żywienie, stosowanie przepisów prawa w
działalności opiekuńczej - 15 godz.
7. Praktyczna nauka zawodu w szpitalach, w domach opieki społecznej, w
zakładach opieki leczniczej, hospicjach i innych oddziałach opiekuńczych 150 godz.
Razem: 260 godz.