Misją Małopolskiego Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa jest umożliwienie uzyskania i/lub uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Ważnym celem jest również umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.