Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY
OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwenci kursu są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji opiekuna medycznego, a na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji otrzymują Zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.05.2014 r. (Dz. U. poz. 622), do wydania których MCWED upoważnia akredytacja Małopolskiego Kuratorium Oświaty wydana w 2006r. o nr NP.II.KU.MK.094/8/06 oraz status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr  4430.13.123

Dodatkowo jako załączniki do zaświadczeń absolwenci otrzymują certyfikaty w językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim, które ułatwiają im uzyskanie pracy w charakterze opiekuna medycznego w krajach UE i innych.

Cel kursu:
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników UPRAWNIEŃ OPIEKUNA MEDYCZNEGO sprawującego opiekę nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w szpitalach na oddziałach opieki paliatywnej, w domach opieki społecznej, w zakładach opieki leczniczej, w hospicjach  i innych instytucjach sprawujących opiekę nad w. w. osobami a także w  domach prywatnych.

Ramowy program zajęć:
1.  Psychologiczne i psychospołeczne uwarunkowania pracy z podopiecznym ze szczególnym uwzględnieniem psychoz starczych – 20 godz.
2.  Podstawowa wiedza medyczna z zarysem najważniejszych schorzeń  i Kurs 1 –szej pomocy  - 30 godz.
3. Opieka pielęgniarska nad podopiecznym ze szczególnym uwzględnieniem opieki paliatywnej – 20 godz.
4.  Fizjoterapia i elementy rehabilitacji i masaż leczniczy  - 20 godz.
5. Organizacja pracy opiekuna, żywienie, stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej – 14 godz.
6.  Praktyczna nauka zawodu w szpitalach, w domach opieki społecznej, w zakładach opieki leczniczej, hospicjach i innych oddziałach opiekuńczych 116 godz.

Razem: 220 godz.

Kadra kursu:
- doktorzy i lekarze medycyny, pracownicy Kliniki Uniwersyteckiej UJ i Szpitala im. J. Dietla
- psychologowie, trenerzy z międzynarodowymi certyfikatami pracownicy Ośrodka Terapii Rodzin, DPS-ów i Hospicjów,
- dyplomowane pielęgniarki i mgr pielęgniarstwa, pracownicy Zakładów Opieki leczniczej, DPS-ów i Hospicjów,
- mgr rehabilitacji, rehabilitanci i masażyści ośrodków rehabilitacji,
- socjologowie, członkowie kadry kierowniczej DPS–ów,
- doświadczeni prawnicy ze stażem radcowskim i prokuratorskim.

Organizacja kursu:
1. Kurs odbywa się w weekend’y:
piątki po południu godz. 16:30 – 20:20,
soboty godz. 09:00 – 15:30,
2. Liczba uczestników w grupach ćwiczeniowych nie może przekraczać 12-15 osób.
3. Ewaluacje wewnętrzne kursu są prowadzona zgodnie z przyjętymi przez
organizatora procedurami i narzędziami.

Uczestnicy:
Uczestnikiem Kursu może być każda osoba bez względu na wiek, posiadane wykształcenie i aktualny charakter pracy.

Termin rozpoczęcia zajęć:  13 września 2014 r. godz. 9:00

Rekrutacja:
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Tel.:(012) 431 13 87 Kom.: 509 403 722

*nocleg w cenie 30,00 zł/doba dla trzech osób (decyduje kolejność zgłoszeń)