Średnia zdawalność egzaminów wewnętrznych oraz zewnętrznych (np. czeladniczych) wyniosła w 2013 roku aż 98%.