Nowa edycja kursu terapeuta zajęciowy z przygotowaniem pedagogicznym !

with Brak komentarzy

Rozpoczęcie Nowej Edycji kursu już 19 października (sobota) 2019 !   ul. Majowa 7.

 • Absolwenci  i Uzyskane kwalifikacje:                                                                                                                Absolwenci kursu będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji terapeuty zajęciowego a na potwierdzenieuzyskanych kwalifikacji otrzymają zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Zaświadczenie wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
 • Absolwenci kursu będą również przygotowani merytorycznie i praktycznie do pełnienia
  funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu i otrzymają Zaświadczenie wydawane na
  podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),
  do wydania których MCWED upoważniają uprawnienia nadane przez Małopolskiego
  Kuratorium Oświaty wydane w 2012 roku.