ISO 9001:2000:

Współczesne organizacje funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. Wraz ze wzrostem oczekiwań klientów, globalną konkurencją i malejącą rolą państwa praktycznie nie należy spodziewać się dłuższej stabilności a raczej uznać za standard ciągłą zmianę. Dlatego tak ważne staje się rzetelne i całościowe podejście do pojawiających się problemów w efektywnym zarządzaniu organizacją, co wiąże się na pewno z wyborem odpowiedniej strategii zarządzania.

Proponujemy wszelką pomoc przy dostosowywaniu przedsiębiorstwa do wejścia Polski do Unie Europejskiej. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez przedsiębiorstwo międzynarodowych norm ISO 9001:2000 pozwoli Państwu stawić czoła napływającej konkurencji. Pozwoli też uzyskać nowych klientów

System ISO 9001:2000 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mające zastosowanie dla każdej organizacji (niezależnie od jej wielkości i rodzaju), która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów.

Wdrożony w przedsiębiorstwie system jakości pozwala wyeliminować te działania firmy, które są dla niej niepotrzebne i nieopłacalne, pozwala zmniejszyć koszty działania. ISO pozwala uporządkować organizację firmy i ułatwia nadzór nad dokumentacją. Ponadto system jakości ułatwia komunikację między kierownictwem a pracownikami, co nie tylko ułatwia obieg informacji ale wpływa także na atmosferę pracy. Skutecznie działający system jakości wymusza jednolitą i powtarzalną jakość wyrobów i usług oraz ciągłe doskonalenie.