HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest to system, który ma na celu identyfikację zagrożeń jakości żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności.

Wdrożony system HACCP chroni nie tylko interesy konsumenta dając mu gwarancję bezpieczeństwa wysokiej jakości nabywanych produktów żywnościowych, ale również interesy producenta, który może udowodnić, że prowadząc udokumentowane procesy produkcyjne dochowuje wszelkich starań aby stworzyć bezpieczny produkt.

Podstawowe cechy systemu HACCP
System HACCP tworzy się indywidualnie dla każdego zakładu (linii produkcyjnej) uwzględniając specyfikę prowadzonej tam działalności.

System ten:

  • polega na identyfikacji występujących zagrożeń żywności (biologicznych, chemicznych, fizycznych) oraz określeniu metod ich uniknięcia,
  • ma charakter prewencyjny, przenosi ciężar kontroli z końcowego produktu na poszczególne fazy całego procesu produkcji i dystrybucji,
  • może być stosowany na wszystkich etapach tzw. „łańcucha żywnościowego” (od gospodarstwa rolnego do stołu konsumenta): podczas produkcji, magazynowania, dystrybucji, dostarczania konsumentowi w sklepach i restauracjach,
  • wymaga udziału całego personelu zakładu oraz zaangażowania kierownictwa.